• Slider Image

Din IT-ansvarlig

Har dere råd til å ansette en kvalifisert IT-ansvarlig?

Betal bare for de timene som jobbes hos dere!

Det er akkurat den muligheten jeg med SPINit tilbyr dere, hvis dere overlater driften av IT-systemet til meg.

I en mellomstor eller mindre bedrift er det vanligvis ikke økonomisk forsvarlig å ansette egne IT-medarbeidere med den spisskompetansen som bedriften egentlig burde ha tilgang til. Det blir gjerne til at man lar en datainteressert medarbeider ta IT-ansvaret i tillegg til andre oppgaver. Kanskje en grei løsning, men sjelden den beste.

Lar dere meg ta driftsansvaret får dere nytten av min lange erfaring med support og drift, til en gunstig pris, siden dere bare betaler for den tiden som brukes på deres IT-system. Dess mer profesjonelt dere får lagt opp løsningene, jo mindre tid trengs på å drifte dem.

Om dere har et mer begrenset behov for IT-tjenester er det selvsagt en mulighet å leie inn SPINit som en frittstående konsulent når det trengs, uten å gjøre noen bindende avtale.
Jeg vet hvor viktig det er å kunne reagere raskt, og alle kunder er viktige.

Jeg kommer gjerne til dere for en gratis vurdering. Sammen kan vi se på hvordan IT-systemet driftes i dag, og hvilke behov dere vil ha i tiden framover.

IT-Vedlikehold

Stabilitet og driftssikkerhet er de viktigste nøkkelordene når deres IT-system skal vedlikeholdes.

Med periodiske kontroller avdekker vi driftskritiske funn før de resulterer i nedetid og serverproblemer. Firmaer med IT-tjenesteavtale hos SPINit får sjekk på alt fra systemer til funksjonalitet innad i løsningene.

Periodisk kontroll
Hvor ofte en kontroll skal foretas, og hva som skal utføres, avtales med den enkelte kunde etter behov. Prisen for tjenesten baseres på et estimert tidsforbruk, rapportskriving og møte med kunden for gjennomgang og analyse av rapporten.

Skulle vi avdekke noen kritiske funn under kontrollen, blir dette registrert og rettet opp i umiddelbart. Gjennomgangen blir uansett oppsummert i en tilstandsrapport. Her beskrives:
• Mulige feilkilder
• Anbefalte tiltak for å utbedre dem.

Kontinuerlig overvåking
Når arbeidsoppgavene er definert, presenterer jeg en eventuell tiltaksplan i et eget planmøte. På den måten sikrer vi at eventuelle feil og problemer i IT-systemet er luket ut før det resulterer i driftsstans.

Serverdrift

En velfungerende bedrift er avhengig av god serverdrift for å jobbe kostnadseffektivt og stabilt. Det krever imidlertid store ressurser. Har dere ikke allerede personell med riktig kompetanse – som holder seg oppdatert på det tekniske – kan det bli dyrt i lengden.
Velg heller en langsiktig løsning. Jeg kan bidra med bred kunnskap, og står alltid parat til å hjelpe dere med deres IT-problemer.

Bred IT-ekspertise
Ved å flytte serverdriften ut av bedriften spares dere for uforutsette kostnader i det lange løp. Jeg kan bidra med rutiner som sikrer en kostnadseffektiv prosess.
Jeg vet at god serverdrift krever konstant vedlikehold, som blant annet sikres gjennom:
• Riktig og velfungerende maskinvare
• Oppdatert programvare
• Oppfølging av sikkerhetstiltak
• Overvåking av nettverk
• Sikker fjerndrift

Det er bare noen av elementene som gir stabil og sikker serverdrift. Med driftsavtale står jeg for den tekniske driften av bedriftssystemene, samt overvåking og katastrofeberedskap.

IT-Rådgivning

Når dere outsourcer IT-løsningene deres er det viktig at dere føler dere forstått. Dere skal føle dere trygge på at jeg har forstått firmaets fokusområder, slik at jeg kan rådgi dere og finne de beste løsningene for deres bedrift.
Jeg ønsker med SPINit å være mer enn en leverandør. Jeg ser jevnlig etter nye IT-ordninger som kan effektivisere deres arbeidshverdag – med deres beste i tankene.

Jeg har over 25 års erfaring med både Apple- og Windows-systemer, og kan gi dere gode, nøytrale råd om hva som passer best for deres bedrift.